S cílem usnadnit uživatelům používat naše webové stránky využíváme cookies. Kliknutím na tlačítko "OK" souhlasíte s použitím preferenčních, statistických i marketingových cookies pro nás i naše partnery. Funkční cookies jsou v rámci zachování funkčnosti webu používány po celou dobu procházení webem. Podrobné informace a nastavení ke cookies najdete zde.

KONTAKTY

Lubomír Morcinek
Oldřichovice 513
739 61 Třinec
tel: +420 737 730 645
napište nám

NOVINKY

arr3 Pro stálé zákazníky je lépe se nejprve ZAREGISTROVAT a pak přejít k nákupu. Registrací získáte...

ANKETA

Jste ochotní dát za kusovou svalovinu víc než 120 Kč?

Ano - pro svého psa jsem ochoten dát i tolik peněz 42% Ano - ale jen příležitostně 19% Ano - možná na Vánoce 19% NE 20%

Chcete se dozvědět více, jak krmit svého psa?

Přečtěte si naše články o tom co je vhodné, čemu se vyhnout.

Články nejdete v sekci " O nás "


Obchodní podmínky
Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY

Obchodní podmínky:  Eva Morcinek Čapníková - To nejlepší pro psy

Obchodní podmínky platí pro nákup zboží prostřednictvím internetového obchodu na internetové adrese www.tonejlepsipropsy.cz, jehož provozovatelem je :

EvaMorcinek Čapníková, se sídlem: Oldřichovice 513, 739 61 Třinec,
identifikační číslo: 87399296

telefon: 737 730 645
email: eshop@tonejlepsipropsy.cz

a blíže upravují (ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) práva a povinnosti smluvních stran (prodávajícího a kupujícího) vzniklé na základě, nebo v souvislosti s kupní smlouvou uzavřenou prostřednictvím internetového obchodu provozovaného na internetové adrese www.tonejlepsipropsy.cz.

 1. Základní ustanovení

Vymezení základních pojmů:

Prodávajícím je: Eva Morcinek Čapníková – To nejlepší pro psy

Kupujícím je spotřebitel.

Spotřebitelem je každý člověk, který uzavírá smlouvu s prodávajícím nebo s ním jinak jedná.

Informace o ceně zboží, resp. o zboží samém uváděné prodávajícím prostřednictvím internetových stránek obchodu jsou závazné s výjimkou zjevné chyby.

Ustanovení o uživatelském účtu

Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“).

Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět pravdivé údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího.

Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 365 dní nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 1. Sdělení před uzavřením smlouvy

Prodávající sděluje, že

 1. ceny zboží a služeb jsou na webových stránkách provozovaných prodávajícím uváděny včetně DPH, včetně veškerých poplatků stanovených zákonem, nicméně náklady na dodání zboží nebo služby se liší podle zvolené metody a poskytovatele dopravy a způsobu úhrady;
 1. v případě, že kupujícím je spotřebitel, má takový spotřebitel právo od smlouvy odstoupit (není-li níže uvedeno jinak), a to ve lhůtě čtrnácti dnů, která běží, jde-li o kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží,
 2. spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy v případech uvedených v ust. § 1837 ObčZ, zejména od smluv:
  • o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
  • o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
 1. v případě odstoupení od smlouvy ponese spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží, a jde-li o smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, náklady za navrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou;
 2. smlouva, resp. příslušný daňový doklad, bude archivována
 3. v případě, že spotřebitel má stížnost, může tuto uplatnit u příslušného orgánu dohledu nebo státního dozoru.

III. Smlouva

Kupní smlouva na zboží nabízené na internetovém obchodě www.tonejlepsipropsy.cz vzniká v okamžiku, kdy prodávající potvrdí kupujícímu jeho objednávku a stanoví termín dodání zboží, za toto se nepovažuje automatizovaná odpověď (email nebo SMS) shrnující objednávku kupujícího.

Smlouva je uzavírána v českém jazyce

Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována po dobu nejméně pěti let od jejího uzavření, nejdéle však na dobu dle příslušných právních předpisů, za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám.

Kupní smlouvou se prodávající zavazuje, že kupujícímu odevzdá věc (v ujednaném množství, jakosti a provedení), která je předmětem koupě, jakož i doklady, které se k věci vztahují a umožní mu nabýt vlastnické právo k ní, a kupující se zavazuje, že věc převezme a zaplatí prodávajícímu kupní cenu. Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo k věci, a proto se kupující stane vlastníkem teprve úplným zaplacením kupní ceny.

Má-li prodávající věc odeslat, odevzdá věc kupujícímu (podnikateli) předáním prvnímu dopravci k přepravě pro kupujícího a umožní kupujícímu uplatnit práva z přepravní smlouvy vůči dopravci. Prodávající odevzdá kupujícímu (spotřebiteli) věc až, jakmile mu je tato předána dopravcem.

 1. Odpovědnost za vady, záruka

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy.

Podle ustanovení §2161 odst. 1 OZ prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady.

Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující věc převzal:

 1. má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
 2. se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
 3. věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
 4. je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
 5. věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Podle ustanovení §2165 odst. 1 OZ je Kupující oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u

spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí, toto ustanovení se nepoužije zejména, vyplývá-li to z povahy věci (věc podléhá rychle zkáze).

Práva, které přísluší kupujícímu z důvodu vad věci, jsou podrobně upraveny zejména v ustanovení §2099 až 2116 a 2165 až 2174 OZ.

Práva kupujícího vyplývající z odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti

prodávajícího, uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny:

 1. Ceny

V internetovém obchodě jsou veškeré ceny aktuální a platné a jedná se o ceny smluvní.

Akční ceny platí do vyprodání zásob při uvedení počtu kusů akčního zboží nebo po dobu časově určenou. Kupující dostane plnění za cenu platnou v době objednání. Tato cena bude uvedena v objednávce a ve zprávě potvrzující přijetí objednávky zboží.

 1. Platební podmínky

Prodávající akceptuje následující platební podmínky:

v hotovosti při osobním odběru objednaného zboží;

bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 2600090715 / 2010 vedený u společnosti Fio banka a.s.

Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

V případě platby v hotovosti je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 3 dnů od uzavření kupní smlouvy.

V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

Prodávající požaduje uhrazení celé kupní ceny ještě před dodáním zboží kupujícímu.

Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej spolu se zbožím na adresu kupujícího.

Zboží zůstává do úplného zaplacení a převzetí ve vlastnictví prodávajícího, avšak nebezpečí škody na věci přechází převzetím zboží kupujícím.

VII. Doručování zboží

Prodávající dodá zboží kupujícímu kompletní. Doklady k objednanému zboží předá prodávající kupujícímu ihned při převzetí zboží.

Kupující je povinen zboží převzít (překontrolovat podle dodacího listu) a zaplatit.

CENY ZA DOPRAVU

Rozvoz:  Prodávající zajišťuje rozvoz v okolí Oldřichovic do 10 km tam i zpět na základě objednávky zákazníka od 10 kg za příplatek 40,- Kč. Menší objem zboží se nerozváží. Zákazník si může zboží také vyzvednout na výcviku v „Psí škole“, nebo dle domluvy na jiném místě, například na parkovišti u TESCA na pravidelných středečních výcvicích a to i když u nás necvičí a to zdarma. V případě větší vzdálenosti - je cena za dopravu 5,- Kč za km, nebo dohodou se zákazníkem.

Doprava poštou - balík do ruky
Zásilka do celkové hmotnosti 2kg 128,- Kč
Zásilka od 2,05 kg do celkové hmotnosti 3kg 138,- Kč
Zásilka od 3,05 kg do celkové hmotnosti 4kg 142,- Kč
Zásilka od 4,05 kg do celkové hmotnosti 5kg 149,- Kč
Zásilka od 5,05 kg do celkové hmotnosti 6kg 153,- Kč
Zásilka od 6,05 kg do celkové hmotnosti 7kg 156,- Kč
Zásilka od 7,05 kg do celkové hmotnosti 8kg 159,- Kč
Zásilka od 8,05 kg do celkové hmotnosti 9kg 165,- Kč
Zásilka od 9,05 kg do celkové hmotnosti 10kg 170,- Kč
Zásilka od 10,05 kg do celkové hmotnosti 12kg 178,- Kč
Zásilka od 12,05 kg do celkové hmotnosti 14kg 181,- Kč
Zásilka od 14,05 kg do celkové hmotnosti 16kg 199,- Kč
Zásilka od 16,05 kg do celkové hmotnosti 18kg 203,- Kč
Zásilka od 18,05 kg do celkové hmotnosti 20kg 209,- Kč

 Doprava poštou - balík na poštu
Zásilka do celkové hmotnosti 2kg 108,- Kč
Zásilka od 2,05 kg do celkové hmotnosti 3kg 116,- Kč
Zásilka od 3,05 kg do celkové hmotnosti 4kg 120,- Kč
Zásilka od 4,05 kg do celkové hmotnosti 5kg 127,- Kč
Zásilka od 5,05 kg do celkové hmotnosti 6kg 131,- Kč
Zásilka od 6,05 kg do celkové hmotnosti 7kg 134,- Kč
Zásilka od 7,05 kg do celkové hmotnosti 8kg 138,- Kč
Zásilka od 8,05 kg do celkové hmotnosti 9kg 142,- Kč
Zásilka od 9,05 kg do celkové hmotnosti 10kg 145,- Kč
Zásilka od 10,05 kg do celkové hmotnosti 12kg 152,- Kč
Zásilka od 12,05 kg do celkové hmotnosti 14kg 156,- Kč
Zásilka od 14,05 kg do celkové hmotnosti 16kg 170,- Kč
Zásilka od 16,05 kg do celkové hmotnosti 18kg 174,- Kč
Zásilka od 18,05 kg do celkové hmotnosti 20kg 181,- Kč

V případě platby na dobírku se cena poštovného zvyšuje o částku 53,- Kč.

 VIII. Bezpečnost a ochrana informací

 1. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů - dále jen „nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o této smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.

 1. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES
  • Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 nařízení GDPR související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely zasílání obchodních sdělení plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.
  • Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.
 1. Závěrečná ustanovení

Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

Tyto Všeobecné obchodní podmínky včetně jejich součástí jsou platné a účinné od 25. 5. 2018

 

N2ZhY2Jk